Tutkimus

Luonnonilmiöt ja luonnonaineet antavat virikkeen kemian laitoksen tutkimukselle. Yksittäisen atomin ja jopa orbitaalin tarkkuudella mallinnetaan ja suunnitellaan uusia yhdisteitä, joiden valmistusta varten laitoksen tutkijat keksivät ja kehittävät uusia keinoja. Lopputuloksena saadaan uusia kemiallisia yhdisteitä niin materiaali- kuin biolääketieteellisiin sovelluksiin. Havainnointia ja mittauksia varten kehitetään herkkiä ja luotettavia analyysimenetelmiä. Valmistusmenetelmien kehityksessä otetaan huomioon molekyylin koko elinkaaren raaka-aineesta tuotteen kautta kierrätysmateriaaliksi ja laitoksella sovelletaan kestävän kehityksen ja vihreän kemian periaatteita. Laitokselta valmistuneet sijoittuvat työelämässä asiantuntija- ja tutkijatehtäviin niin yliopistoihin kuin monille teollisuudenaloille: esim. kemian-, lääke-, materiaali-, elektroniikka- ja energiateollisuuteen.

Tutkimusryhmät

Kemian laitoksella tutkimus tehdään eri teemoihin keskittyvissä tutkimusryhmissä. Ryhmät toimivat eri laboratorioissa niiden tutkimusteeman mukaisesti. Teemat jakautuvat analyyttiseen, laskennalliseen, fysikaaliseen, orgaaniseen ja epäorgaaniseen kemiaan.

Analyyttinen kemia

Epäorgaaninen kemia

Fysikaalinen kemia ja sähkökemia

Laskennallinen kemia

Orgaaninen kemia

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 25.11.2015.