Tietoa laitoksesta

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakouluun kuuluvalla kemian laitoksella on pitkä historia ja vahvat perinteet. Alkujaan kemian laitos on yksi Teknillisen korkeakoulun (TKK) kuudesta alkuperäisestä laitoksesta, ja TKK:n ensimmäinen väitöskirja valmistui v. 1911 juuri kemian laitokselta. Nykyinen kansainvälisesti huipputasoinen tutkimus painottuu orgaanisen, epäorgaanisen, fysikaalisen ja analyyttisen kemian aloille. Laitoksen kuuden professuurin aloilta valmistuu vuosittain 5-10 tohtoria ja 20–30 diplomi-insinööriä. Lisäksi laitos tuottaa vuosittain n. 100 kansainvälisesti korkeatasoista julkaisua, joukossa myös merkittäviä patentteja.

Kemian laitoksen erityispiirteenä on annettavan perusopetuksen suuri määrä; laitoksen omien opiskelijoiden lisäksi opetusta annetaan myös monien muiden laitosten ja tutkinto-ohjelmien opiskelijoille. Toinen erityspiirre on kemian laitoksen panostaminen kansainvälisesti korkeatasoiseen ja pitkäjänteiseen perustutkimukseen.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 02.07.2014.